רשימת אפליקציות ריגול טובות ואבטחת נתונים מומלצות לסלולר ומחשבי לוח

בדף זה ניתן לראות את כל אפליקציות ריגול מומלצות לסלולר, מחשבי לוח, דפדפני אינטרנט ורשתות סוציאליות. ביניהם ישנם גם אפליקציות טובות אבטחה לכל הנזכרים לעיל.