אפליקציות ניווט לבלקברי | GPS | בלקברי

  • Waze - עדכונים בדרכים בלייב!
    אפליקציית Waze מהווה אינדקס לדור הדיגיטלי בו אנו חיים. היא לוקחת על עצמה 2 תפקודים עיקריים, ומשלבת ביניהם בצורה הטובה ביותר.